Målningar  Paintings
Nils-Erik Mattsson
m7
item42

Berättelser, reliefer i formskuren och polykromt lackerad aluminium. Förskolan Korsklevegatan, Göteborg 2019.

item25 item23 item15 item13 item11