Nils-Erik Mattsson

+46(0)709 52 19 92

garageabg@gmail.com

nilserik.mattsson@icloud.com

www.nilserikmattsson.se

Född 1952, bosatt i Göteborg och verksam
som bildkonstnär.

Utbildad vid Hovedskous Målarskola 1972-73
och Konsthögskolan Valand 1974-1980 och 2001-2003.
Var 1975 med om att starta Bolaget Vardagsbilder, konstgrafisk studio i Mölndal. Arbetar där bland annat med ett projekt för kunskapssamverkan och utbyte mellan europeiska konstnärer och verkstäder.
Var under fyra år i början på 90-talet ordförande för Skaraborgs konstgrafiska verkstad i Skövde.
Arbetar i styrelsen för Grafik i Väst.
Har ställt ut i Sverige och utomlands och utfört ett tjugotal offentliga arbeten bland annat i Falköping, Hjo, Jönköping, Göteborg, Skövde, Tidaholm och Ulricehamn.
Representerad i Göteborgs konstmuseum, Skövde konstmuseum, Statens konstråd samt i landsting, kommuner och privata samlingar.
Erhållit stipendier från Bildkonstnärsfonden,
senast 2006 och 2007.
Utformar medaljen för GöteborgsVarvet sedan 2001.
Undervisar i måleri och grafik.
Medlem i Grafik i Väst och Grafiska Sällskapet.

English
Nils-Erik Mattsson
Målningar  Paintings
Målningar  Paintings
item31
item42
item30 item29 item28 item26 item25a1 item23a1 item15a1 item13a1 item12a1 item11a1